Administratie- en Belastingadvieskantoor

Administratiekantoor of accountant?

Zowel het administratiekantoor als de accountant fungeren als boekhouder en adviseur. Beide stellen zij de cijfers in de jaarrekening op. Deze activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer, die de opdracht verstrekt. Het kennis niveau van beide liggen voor het MKB op hetzelfde niveau.

De activiteiten van de accountant gaan verder. De accountant controleert volgens een beoordelingsopdracht de administratie. Deze opdrachten komen hoofdzakelijk voor bij grote bedrijven.

Criteria voor accountant

Deze controlerende functie van de accountant is alleen noodzakelijk, als de ondernemer wettelijk verplicht is een accountantscontrole toe te passen.

De wettelijke verplichting geldt indien:

1. Het balanstotaal groter is dan € 4.400.000
2. De netto-omzet hoger is dan € 8.800.000
3. Het gemiddelde aantal (fulltime) werknemers meer is dan 50

Als een rechtspersoon op twee opeenvolgende jaren aan twee van deze drie criteria voldoet, dan is de onderneming verplicht de jaarrekening door een accountant te laten opmaken.

In de overige situaties zijn vrijstellingen in het jaarrekeningrecht van toepassing. Dit houdt in een beperkte inrichting van de jaarrekening en een slechts gedeeltelijke openbaarmaking van de jaarrekening. Dus vrijstelling accountantscontrole.

Conclusie

Er voldoen dus maar weinig bedrijven aan de wettelijke verplichting hun jaarrekening en publicatie jaarstukken te laten verzorgen door een accountant.

De eenmanszaak en de kleine BV kunnen dus goed terecht bij een administratiekantoor. Hiermee worden de hoge accountantstarieven, welke vaak vrij hoog zijn, voorkomen.

Administratiekantoor De Basis

Bonkelaarplein 37  |  3363 EL SLIEDRECHT  |  Tel. 0184 - 723930  |  info@debasisonline.nl

Algemene voorwaarden  |  Privacy statement