Administratie- en Belastingadvieskantoor

Belastingzaken

De Basis streeft als doel na dat onze cliënten binnen de kaders van de wetgeving zo gunstig mogelijk gebruik maken van de belasting regelgeving.

Verzorgen periodieke aangiften

Maandelijks of per kwartaal dienen diverse belasting aangiften verzorgd te worden. Wij kunnen deze periodieke verplichtingen verzorgen.

De volgende belastingen komen hiervoor in aanmerking:

Loonbelasting;

Omzetbelasting ofwel BTW

Verzorgen aangifte inkomstenbelasting

Aan de hand van de jaarrekening en door de cliënt te verstrekken persoonlijke gegevens, wordt de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting opgesteld. Hierbij wordt aan cliënt een checklist verstrekt, zodat met zo min mogelijk inspanning van de cliënt de aangifte door ons verzorgd kan worden.

Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting

Aan de hand van de jaarrekening van de Besloten Vennootschap (BV) worden de cijfers verwerkt in de aangifte vennootschapsbelasting. Hierbij wordt rekening gehouden met fiscaal toegestane aftrekposten.

Bezwaarschriften opstellen

Indien door de Belastingdienst opgelegde belastingaanslag afwijkt van de ingediende aangifte, wordt een bezwaarschrift ingediend. In het bezwaarschrift worden de redenen tot het bezwaarschrift opgenomen.

Administratieve dienstverlening

Overige diensten

Administratiekantoor De Basis

Bonkelaarplein 37  |  3363 EL SLIEDRECHT  |  Tel. 0184 - 723930  |  info@debasisonline.nl

Algemene voorwaarden  |  Privacy statement